Läste på om vikt och våg

Läste på om vikt och våg

Det finns många olika typer av vågar. Men framförallt finns det tre olika sorters vågar som dessa många typer faller in under. Det är fjädervågen, balansvågen och analysvågen. De har alla sina egna funktioner och egenskaper, och det har en plats i historien.

Balansvåg

En av de vågar som har använts mycket genom historien är balansvågen. Den fungerar ungefär som så att man har två plattor som balanserar på en pinne. På den ena plattan lägger man det som ska vägas och på den andra plattan lägger man en referensvikt som man på förhand vet om vad den väger. När balans uppstår vet man hur mycket det man ville väga väger. Detta är en klassiker inom vågar.

Fjädervåg

En annan typ bland de tre vanliga vågarna är fjädervågen. Som namnet antyder så används här fjädrar för att få fram uppgifter kring ett ämnes vikt. Desto tyngre ämnet är desto mer dras fjädrarna ut, vilket i sig går att läsas av. Det finns både fjädervågar som är analoga och fjädervågar som med hjälp av trådtöjningsgivare överför informationen till digitala siffror. Därför används fjädervågens fjädervågsprincip i moderna butiksvågar även idag.

Analysvåg

Analysvågen är den tredje av de vågar som sticker ut i mängden. Den har även ett annat namn den ofta går under, apoteksvåg. Anledningen till detta namn kopplas tätt med dess funktioner. Eftersom analysvågen används i sammanhang där noggrannheten är viktig är apoteksvågen ett passande namn. På ett apotek, där man väger läkemedel, är det naturligtvis viktigt att vikten blir helt rätt. Dessa typer av vågar fungerar annars ungefär som balansvågen.

Vilken typ av alla vågar som du ska välja till din verksamhet är naturligtvis helt beroende på vad du ska använda den till. Inom dessa tre kategorier finns även mängder med varianter med många olika funktioner. Många funktioner kommer vara helt överflödiga för din verksamhet, så välj varsamt.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *