Svårt att vara förälder i dagens samhälle

Svårt att vara förälder i dagens samhälle

Som en förälder är du konstant orolig över att det ska hända någonting med dina barn. Samtidigt går det inte att konstant övervaka dina barn. Det vore inte bra för varken dig eller dina barn. Du kommer bli utmattad och dina barn kommer inte växa som personer.

Däremot är det otroligt svårt att hitta en bra balans i dagens samhälle. Det är både svårare och lättare att övervaka dina barn. Du har teknik som gör det möjligt att se var dina barn är vid varje tillfälle. Samtidigt är det otroligt svårt att hålla koll på vad dina barn gör online. Det går att ställa in vilka hemsidor ditt barn får tillgång till online. Det finns däremot en del risk i att begränsa dina barn för mycket då de inte lär sig viktiga livsläxor. När internet kommer vara så stor del av deras framtida liv är det ganska farligt.

Finns det något svar?

Jag har nyligen läst en del om teknisk säkerhet vilket har gett mig fler idéer om hur jag kan hjälpa mina barn. Det viktigaste är inte att begränsa vad de har tillgång till på internet. Barn är nyfikna och kommer hitta sätt att undvika dina spärrar. Se däremot till att deras enheter är säkra. Se till att det inte går för utomstående att få tillgång till deras GPS, kamera eller liknande. Att ha deras mobil kopplad till din är en bra idé då du kan se var de är och gör. Använd det däremot inte för att straffa eller dem. Ifall du ser att ditt barn är ute längre än vad de får kan de lämna mobilen hemma nästa gång för att inte bli följd. Då finns det risk att du inte har koll på dem när det väl behövs.

Tekniken ger oss stora möjligheter men också stora problem. Hur håller du dina barn säkra?Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *